Hlášení ze dne 2.12.2020

Obec Kobylnice vydala stolní kalendář pro rok 2021. Vyzvednout si jej můžete zdarma na obecním úřadě u paní Urbánkové.


Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve čtvrtek 3.12. od 13:10 do 13:20 hod. u obecního úřadu prodávat brambory z Vysočiny za 10 Kč/kg, cibuli za 12 Kč/kg, sadbový česnek Dukát za 160 Kč/kg, jablka od 19 Kč/kg, hrušky za 22 Kč/kg,  žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu.


Informujeme občany, že od zítra 3.12.2020 je změněna provozní doba sběrného dvora a to v pondělí a ve čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin. Změna platí do 28.2.2021.


Paní Šmídová zve šikulky na předvánoční tvoření ve čtvrtek 3.12. v 15 hodin.


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Brno venkov oznamuje, že z důvodu napojování nového vodovodu v rámci stavby Říčky II bude v sobotu 5.12.2020 od 8:00 do 14:00 hodin v celé obci Kobylnice odstávka vody.

Cisterny s vodou budou přistavěny na :

parkovišti na Táborské
parkovišti u hřbitova
u obecního úřadu


Vážení čtenáři, od úterý 8.12.2020 bude opět otevřena obecní knihovna.


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice se uskuteční ve čtvrtek 10. 12. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice.

Navržený program zasedání:

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
 2. Zpráva z jednání rady obce
 3. Zpráva kontrolního výboru
 4. Zpráva finančního výboru
 5. Rozpočet obce na rok 2021
 6. Střednědobý výhled rozpočtu
 7. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice
 8. Bezúplatné přijetí pozemku
 9. Dar Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice
 10. Mimořádná odměna pro starostu obce
 11. Mimořádná odměna pro místostarostku obce
 12. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2021
 13. Různé

 

 

webdesign: Synetix
©2006-2020 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti