Provozní řád veřejného dětského hřiště

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás na Výletišti, jehož součástí je veřejné dětské hřiště. Dětským hřištěm se rozumí herní prvky a jejich okolí do vzdálenosti 3 metrů.

Provozní doba dětského hřiště je celoročně od 7:00 do 21:00.

 1. Herní prvky dětského hřiště jsou určeny pro děti do 14 let. Pružinová houpadla jsou určena pro děti do 12 let a hmotnosti do 50 kg. Užívání hřiště je na vlastní nebezpeční, za děti odpovídají rodiče, zákonný zástupce či jiná dítě doprovázející osoba. Děti do věku 6 let musí být pod trvalým dohledem osoby starší 18 let.
 2. Osobám podnapilým, pod vlivem omamných či psychotropních látek a osobám nemocným infekční či jinou přenosnou chorobou je vstup na dětské hřiště zakázán.
 3. Dětské hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení či vybavení kluzké, vlhké, namrzlé, rozpálené sluncem nebo viditelně poškozené.
 4. Úmyslné poškození, zničení a znečišťování dětského hřiště je trestné. Každý, kdo způsobí poškození nebo zničení vybavení hřiště, je povinen uhradit vzniklou škodu provozovateli obci Kobylnice.
 5. Na dětském hřišti je zakázáno:
 1. kouření,
 2. užívání omamných látek,
 3. manipulace s otevřeným ohněm,
 4. ponechávání předmětů s ostrými hranami, a to zejména na dopadové ploše z oblázků,
 5. vstup se psy a jinými zvířaty,
 6. jízda na kole přes povrchy dětského hřiště.

Pokud se setkáte s poškozováním dětského hřiště, oznamte to prosím provozovateli.

Důležitá telefonní čísla:

 • Zdravotnická záchranná služba: 155
 • Policie ČR: 158
 • Hasičský záchranný sbor: 150
 • Jednotné číslo tísňového volání: 112

Provozovatel: obec Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice, tel.: 544 244 383, podatelna@kobylnice.cz.

 

 

Za provozovatele:                                                 Bc. Michael Ulbrich, starosta obce

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti