vydává Městský úřad Šlapanice

Občanské průkazy

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovník odboru: Jana Křížová
Petra Vágnerová
Číslo kanceláře: 119 – přepážka č. 3
Tel.: 533 304 261
E-mail: krizova@slapanice.cz
vagnerova@slapanice.cz
Fax: 533 304 816

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Pracovník odboru: Dana Bartušková
  Jitka Pojezná
Číslo kanceláře: 120 
  119
Tel.: 533 304 320
533 304 324
E-mail: bartuskova@slapanice.cz
  pojezna@slapanice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00 hod.
Úterý 8:00 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.
Pátek přepážky pro veřejnost uzavřeny

 

Upozorňujeme, že z důvodu omezené kapacity kabin pro příjem a výdej dokladů může dojít k ukončení vydávání pořadových lístků před koncem úředních hodin.

Pro pracoviště Brno, Opuštěná 9/2 lze využít objednávkového systému jak na podání žádosti, tak i na převzetí vyhotoveného dokladu, viz Objednání na úřad

Informaci o tom, zda je již průkaz hotový, lze zjistit na stránce Vyřízené doklady k vyzvednutí - Občanské průkazy.

Činnost oddělení

 • Příjem žádostí o  OP se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 30 dnů
 • Příjem žádostí o OP se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě, a to do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin (vyzvednutí pouze na Ministerstvu vnitra ČR)
 • Příjem žádosti o OP bez strojově čitelných údajů (z důvodu voleb, po nabytí státního občanství ČR)
 • Příjem oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo při nebezpečí zneužití dat v kontaktním elektronickém čipu OP. Oznámení přijímá také každý obecní úřad pověřený vedením matrik. Oznámení o odcizení OP přijímá rovněž Policie České republiky. Každý občan, který hlásí ztrátu, odcizení, zničení, poškození OP nebo při zneplatnění z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu OP, se musí dostavit  osobně. Ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození nelze hlásit telefonicky
 • Výdej OP - k převzetí OP se musí občan dostavit osobně, neboť OP může být předán pouze do vlastních rukou občana, na jehož jméno byl vystaven, nebo zákonného zástupce. Místo zákonného zástupce může převzít občanský průkaz pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Za občana jehož svéprávnost je omezena tak, že není schopen převzít OP, přebírá OP opatrovník. Za občana staršího 15 let může převzít OP rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Poplatky:
Správní poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, formou finanční úhrady přímo na pokladně MěÚ a to v těchto případech:

 1. OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne (převzetí pouze u Ministerstva vnitra ČR – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice Pražského povstání):

  • občan starší 15 let při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 1000,- Kč
  • občan starší 15 let při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) - 500,- Kč a převzetí na Ministerstvu vnitra (MV) - 500,- Kč (celkem 1000,- Kč)
  • občan mladší 15 let při podání i převzetí u MV - 500,- Kč
  • občan mladší 15 let při podání u ORP - 250,- Kč a převzetí na MV - 250,- Kč (celkem 500,- Kč)
    
 2. OP se strojově čitelnými údajů a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů:

  • občan starší 15 let při podání a převzetí u MV - 500,- Kč
  • občan starší 15 let při podání u ORP 250,- Kč a převzetí u MV - 250,- Kč (celkem 500,- Kč)
  • občan starší 15 let při podání u ORP a převzetí u stejného ORP - 500,- Kč
  • občan mladší 15 let při podání a převzetí na MV - 300,- Kč
  • občan mladší 15 let při podání u ORP 200,- Kč a převzetí na MV - 100,- Kč (celkem 300,- Kč)
  • občan mladší 15 let při podání u ORP a vyzvednutí u stejného ORP - 300,- Kč
    
 3. OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce (bezprostředně po nabytí státního občanství ČR) - 100,- Kč

 4. OP při poškození, zničení, ztracení, odcizení, zneplatnění z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo pokud OP obsahuje neoprávněně provedené změny – 100,- Kč

 5. OP z důvodu zápisu titulu, vědecké hodnosti nebo z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platností OP - 200,- Kč

 6. Převzetí OP  se strojově čitelnými údaji  u ORP, který občan uvedl v žádosti - 100,- Kč

 7. OP občanu staršímu 15 let bez trvalého pobytu na území ČR - 100,- Kč

 8. OP občanu mladšímu 15 let - 50,- Kč

 9. Výpis z informačního systému OP - 50,- Kč

 10. Odblokování elektronické autentizace OP - 100,- Kč

Za vydání OP z ostatních důvodů (např. skončení platnosti, změna rodinného stavu, změna bydliště) se správní poplatek nevybírá.

Související dokumenty:

ikona LETÁK_Změny ve vydávání občasnkých průkazů od 1. července 2018 [PDF 484.32 kB]

Související odkaz:

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů na stránkách Ministerstva Vnitra:

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti