TJ Sokol Kobylnice

byla založena 27. 2. 1910. Důvody, které k založení vedly, byly dle kronikářů „předně buditi národní uvědomění, vypěstovati tělocvikem zdravou a silnou generaci a rozširovati pokrokové myšlenky mezi členy a ostatní občany“. Stavba sokolovny byla zahájena v roce 1947. Finanční hotovost zajišťovalo tehdejších 50 členů Sokola, kteří upisovali dlouhodobé půjčky. Členové spolu s příznivci odpracovali potom tisíce brigádnických hodin, takže přes potíže v roce 1948 byla sokolovna v roce 1953 otevřena.V roce 1954 bylo upraveno hřiště a založen oddíl kopané. Prostranství před sokolovnou bylo průběžně kultivováno. V roce 1975 bylo zbudováno osvětlení a přístavba pro letní zábavy. Tenisové kurty včetně sociálního zařízení byly vybudovány v letech 1978–9 a v letech 1987–90 byly vystavěny kabiny pro kopanou. Konečnou podobu dostal areál v roce 1996, kdy bylo prostranství ve spolupráci s obcí dovybaveno pevnými stoly a sedačkami. Sokolovna s celým areálem tak může sloužit jak tělovýchovným, tak i kulturním nebo i společenským akcím, tak, jak si to zakladatelé Sokola v Kobylnicích před 100 lety představovali.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063020932295

Běžný provoz sokolovny má na starosti pan František Přerovský, bytem Kobylnice, Na Návsi 20, telefon 737 060 952 . Obracejte se na něj, prosím, pokud potřebujete sjednat nebo zrušit jednorázový pronájem sálu, dále pokud se vyskytnou provozní problémy v sokolovně.

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti