O Kobylnických listech

Kobylnické listy (evidenční číslo MK ČR E 17543) vydává obec Kobylnice od roku 2003 jako obecní zpravodaj. Kobylnické listy vycházejí čtvrtletně a jsou distribuovány bezplatně do všech domácností v obci Kobylnice. Jedno číslo Kobylnických listů vychází v nákladu 450 ks.

Kobylnické listy vycházejí ve formátu A4,  jsou v barevném provedení. Průměrný počet stránek je 30.

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti