Klub aktivních seniorů

Kobylnický Klas funguje v naší obci od roku 2009. Klas je od svého založení do současnosti stále aktivní. Členové se schází na své sezení zpravidla každé sudé pondělí dopoledne v zasedací místnosti obecního úřadu.

Výčet činnosti:

V roce 2010 jsme měly sezení celkem 19x. Kromě toho jsme téhož roku byly 5× v solné jeskyni v Brně a 5x v Brně, v kulturním domě Rosnička na akci „Zpívání pro zdraví“. Na tyto zajímavé akce nás pozvala Mgr. Jarmila Kučerová. Kromě hudebních koncertů, se vždy uskutečnila lékařská přednáška na velmi aktuální témata, která se týkají zdraví občanů. Také jsme vyjely vlakem do Adamova, abychom navštívily kostel sv. Barbory, kde je Světelský oltář. Měly jsme při prohlídce zajištěn i skvělý výklad.

V roce 2011 jsme měly sezení 14x. Opět jsme si zajely vlakem a autobusem do Žďáru n. Sáz. Navštívily jsme památku zapsanou jako kulturní dědictví Unesca a to kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. Spolu s Telnickým Klasem jsme byli na Mohyle Míru. Rovněž jsme se zúčastnily předvánočního setkání Klasů Jihomoravského kraje, které se uskutečnilo v Brně – na Petrově. Také jsme vyjely na vánoční výstavu SZŠ v Rajhradě a za dva dny potom na vánoční výstavu na SŠPM v Brně na Křižíkově ulici.

V roce 2012  jsme se setkaly 18x. V tomto roce jsme navázaly spolupráci s nově vzniklým Klasem v Telnici a vyměnily si návštěvu. Také jsme vyjely do Brna a navštívily Tyflocentrum, kde bylo možné si pomocí speciálních brýlí vyzkoušet, jak těžké to mají nevidomí a zrakově postižení lidé. 2× jsme byly pozvané na setkání Klasů na Petrově. V tomto roce jsme si prohlédly Jurkovičovu vilu v Brně. Paní Bc. Petra Štefková nás naučila ubrouskovou techniku. Až do konce roku 2012 jsme se scházely v klubovně za knihovnou. Protože klubovna nestačila svým prostorem na vyšší počet seniorek a na OÚ byl vybudován výtah, tak nás pan starosta pozval do zasedačky a tam od ledna 2013 probíhají naše sezení.

V roce 2013 se naše setkání uskutečnilo 15×. Mimo to jsme měly celkem 4 výlety. Byl to výlet do vily Tugenhat, spojený s podrobnou prohlídkou a výkladem. Následoval dále  výlet vlakem do Doubravníku, kde jsme navštívily hrobku hrabat Mittrovských. Další pak byl výlet autobusem integrované dopravy do Židlochovic, kde nám pan starosta Ing. Lubomír Šmíd domluvil prohlídku s historickým výkladem nejen zámku, ale i dalších pamětihodností města. Také jsme autobusem č. 151 vyjely do Líšně  kde jsme podnikly pěší turistiku Mariánským údolím. V tomto roce se uskutečnila přednáška na téma „Bylinky“, kterou připravily 2 vědecké pracovnice Mendelovy univerzity z Brna. Na podzim pak byla přednáška na téma „Hrabata Mittrowští“. Těsně před vánočními svátky jsme jely vlakem do Rajhradu na vánoční výstavu, která byla úžasná a měla i odpovídající název „Andělské vánoce“.

Rok 2014 byl opět velmi bohatý na různé akce. Setkaly jsme se 17× na našem sezení v zasedačce. 2× jsme měly výtvarnou dílnu. Jednou jsme drátovaly a po druhé malovaly na hedvábí a to vše pod odborným vedením Petry Štefkové. Žáky  naší školní družiny jsme učily tance v sedě. V tomto roce jsme právě těmto žákům začaly také číst pohádky v družině. Podnikly jsme výlet do Prahy, výlet do Předklášteří u Tišnova, výlet do Brna na výstavu „Hvězdy stříbrného plátna“. Osobními auty jsme jely do Rakvic, kde natáčela Česká televize pořad s naší kapelou Zlaťanka. 1× jsme byly v Brně v Janáčkově divadle.

V roce 2015 jsme se zatím sešly 15×. Tento rok je ve znamení několika výletů. První byl v březnu na zámek Rájec – Jestřebí v době, když probíhala výstava kamélií. Další byl výlet vlakem a autobusem na zámek v Lednici. Také jsme podnikly výlet po prvorepublikových vilách v městě Brně. V listopadu jsme navštívily planetárium v Brně a to program na téma „Blíže ke hvězdám“. Několik seniorek podniklo výlet spojený s pěší turistikou na hrad Veveří. Další pěší procházka v květnu byla z Horákova přes Mariánské údolí s malou zastávkou u kapličky Mittrowských. Obec pro seniory uspořádala 1. října oslavu Dne seniorů a to výlet do Slavkovského zámku. Mimo to, proběhly 2 odborné kurzy a to zdravotnický kurz a kurz aranžování. Tyto kurzy pro nás zajistila Petra Štefková.

Co napsat na závěr: KLAS vznikl díky naší bývalé starostce, paní Ing. Daně Šmídové, která nás v této aktivitě podporovala a fandila nám. Po nástupu pana starosty Ing. Lubomíra Šmída, tato podpora pokračuje a jsme tomu moc rády. Pan starosta bývá velmi často naším hostem na sezeních Klasu. Děkujeme také administrativní pracovnici paní Jaroslavě  Urbánkové, která vždy ochotně nakopíruje materiály na náš trénink paměti.

Zároveň děkuji všem členkám za to, že zatím setrvaly v této skupině a mají zájem o další spolupráci.

Animátorka Klasu – Zdena Karmazínová.

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti