vydává Městský úřad Šlapanice

Cestovní doklady

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovník odboru: Lenka Vepřeková
Světlana Černohlávková
Číslo kanceláře: 119 – přepážka č. 5, 6
Tel.:

533 304 272
533 304 271
533 304 257

E-mail:

veprekova@slapanice.cz
cernohlavkova@slapanice.cz

Fax: 533 304 816

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Pracovník odboru: Dana Bartušková
  Jitka Pojezná
Číslo kanceláře: 120
  119
Tel.: 533 304 320
  533 304 324
E-mail: bartuskova@slapanice.cz
 

pojezna@slapanice.cz


Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00 hod.
Úterý 8:00 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.
Pátek přepážky pro veřejnost uzavřeny


Pro pracoviště Brno, Opuštěná 9/2 lze využít objednávkového systému jak na podání žádosti, tak i na převzetí vyhotoveného dokladu, viz Objednání na úřad.

Informaci o tom, zda je již průkaz hotový, lze zjistit na stránce Vyřízené doklady k vyzvednutí - Pasy.

Činnost oddělení:

 • Příjem žádostí o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat  s biometrickými údaji.
 • Příjem oznámení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního pasu. Oznámení přijímá také každý obecní úřad pověřený vedením matrik. Oznámení přijímá rovněž Policie České republiky.
 • Příjem poškozených či neplatných cestovních pasů.
 • Výdej CD - k převzetí CD se musí občan dostavit osobně, neboť CD může být předán pouze do vlastních rukou občana, na jehož jméno byl vystaven, nebo zákonného zástupce.

Poplatky:

Správní poplatky - se vybírají podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, formou finanční úhrady přímo na pokladně MěÚ při podání žádosti:

 1. Cestovní pas ve lhůtě do 30 dnů - občan starší 15 let - 600,- Kč
 2. Cestovní pas ve lhůtě do 30 dnů - občan mladší 15 let - 100,- Kč
 3. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne - vyzvednutí pouze na Ministerstvu vnitra ČR, Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice Pražského povstání):
  • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra (MV) - 6000,- Kč
  • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) - 4000,- Kč a převzetí u MV - 2000,- Kč (celkem 6000,- Kč)
  • občan mladší 15 let při podání i převzetí u MV - 2000,- Kč
  • občan mladší 15 let při podání u ORP - 1500,- Kč a převzetí u MV - 500,- Kč (celkem 2000,- Kč)
 4. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů:
  • při podání i převzetí u MV - 3000,- Kč
  • při podání u ORP 2000,- Kč a převzetí u MV - 1000,- Kč (celkem 3000,- Kč)
  • při podání i převzetí u stejného ORP - 3000,- Kč
  • občan mladší 15 let při podání i převzetí u MV - 1000,- Kč
  • občan mladší 15 let při podání u ORP 500,- Kč a převzetí u MV - 500,- Kč (celkem 1000,- Kč)
  • občan mladší 15 let při podání i převzetí u stejného ORP - 1000,- Kč
 5. Převzetí cestovního pasu u ORP, kterou občan uvedl v žádosti - 100,- Kč

Související dokumenty:

ikona Leták - Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018 [PDF 356.33 kB]

Související odkaz:

Upozorňujeme občany, že při podání žádosti o vydání cestovního pasu pro občany mladší 18 let je nutné prokázat pravdivost uváděných údajů o zákonném zástupci doklady např. rodným listem nebo obdobným dokladem. U občanů do 15 let se tyto doklady předkládají i v případě převzetí nového vyhotoveného cestovního pasu. (§ 21 zákona o cestovních dokladech).

Doklady se správnímu orgánu předkládají v originále, nebo úředně ověřené fotokopii.

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů  

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti