Family Friendly Community

Family Friendly Community

Obec Kobylnice se jako jedna z dvanácti obcí v únoru roku 2022 zapojila do tříletého projektu Jihomoravského kraje nazvaného Audit Family Friendly Community.

Je to složitý název, ale skvělá myšlenka                      

Projekt, o kterém píšeme, má anglický název. Nebojte se ho! Název je závazný, protože se jedná o mezinárodní značku. V roce 2006 vznikl v Rakousku s cílem rozšířit jej po zemích Evropské unie a jako jeden z prvních regionů jej převzal Jihomoravský kraj. Anglický název – AUDIT FAMILY FRIENDLY COMMUNITY – doslovně znamená „AUDIT OBCE PŘÁTELSKÉ RODINĚ“. Slovo „audit“ zde neznamená kontrolu, ale inspiruje se latinským „audire“, což znamená „naslouchat, slyšet, konzultovat“. Hlavním cílem auditu je motivace vás občanů, abyste měli zájem zasahovat do dění v obci a využili všech existujících i dosud nerealizovaných možností. Chceme s vámi mluvit a vědět, co je pro váš život v Kobylnicích důležité. Ať už se to týká volného času, vzdělávání, bezpečnosti či čehokoli dalšího. Chceme probudit váš zájem a pak společně s vámi pracovat na tom, aby se v Kobylnicích dobře žilo všem obyvatelům napříč generacemi.

Petra Štefková, pověřená osoba zpracováním auditu familyfriendlycommunity

Dana Šmídová, zastupitelka obce a celá pracovní skupina "Pro Kobylnice přátelské rodině"

Informace o průběhu projektu budou průběžně publikovány na webu naší obce. Nebo vám je na vyžádání poskytne také Petra Štefková, mob.: 604 107 656.

1. workshop

Dne 19. 4. 2022 proběhla první schůzka k zapojení obce do projektu Family Friendly Community. Na schůzce jsme se nejen seznámili s celým projektem, ale také jsme zhodnotili aktivity v obci rozdělené dle životních fází. Na další schůzce v červnu již budeme vyhodnocovat aktivity, které si přejí obyvatelé obce. Svoje názory, nápady a připomínky můžete sdělovat prostřednictvím dotazníku (vložen v Listech, k vyzvednutí na OÚ, nebo na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9cnpTvVmsNYOz5hdMqFo69ZjNxwR7BHnN9zncrGLg4Uk0cg/viewform ), osobních setkání s členy komise a ti menší prostřednictvím výkresů během výtvarné výchovy ve škole.

Členové komise, kteří si rádi vyslechnou a zaznamenají vaše náměty jsou například tito: Dana Šmídová, Pavla Růžičková, Zdeňka Ščudlová, Iva Benešová (u hasičky), Honza Urbánek, Honza Matula, Zdeňka Klementová (SDH Kobylnice, MŠ), Petra Štefková, Šárka Zhřívalová, Ivana Limberková, nebo pokud navštěvujete obecní knihovnu, tak i paní Urbánková ráda zapíše vaše nápady smiley.

DOTAZNÍK:

dotazník >>>

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti