Odtud spouští sirény. Jak poznáte, kdy jde o zkoušku, pietu a kdy hrozí nebezpečí?

V naší obci máme sirénu rotačního typu, kterou spouští dálkově dispečink operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje podle vyhodnocení situace hrozícího nebezpečí. Proto je důležité umět rozlišovat jednotlivé druhy signálů.

"Všeobecná výstraha" - tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál „Všeobecná výstraha" je kolísavý tón po dobu 140 sekund a může zaznít 3x po sobě.

"Zkouška sirén" - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Signál „Zkouška sirén" je nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund. Tento stejný tón se používá i při pietním spouštění sirén, o kterém je obyvatelstvo předem informováno.

"Požární poplach" - tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Signál „Požární poplach" je 1x přerušený tón po dobu 60 sekund. Požární poplach také není varovným signálem! Při tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve Vašem bezprostředním okolí a pokud Vás neohrožuje, zachovejte klid a nic nedělejte, nebudete-li k tomu záchranáři vyzváni.

Jak se zachovat po spuštění varovného signálu „Všeobecná výstraha"?
Tento signál se spouští při typech ohrožení, jako jsou např. povodně, hrozící výbuch plynu, únik nebezpečných látek, nález výbušniny apod.

Hasičským záchranným sborem, který je spolu s Policií ČR hlavním koordinátorem mimořádných událostí, při kterých hrozí ohrožení obyvatel, je doporučeno:

1. Vyhledat úkryt ve zděné budově.
2. Uzavřít okna, dveře.
3. Zajistit si přístup k informačnímu zdroji a snažit se zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. V žádném případě zbytečně netelefonovat, především ne na tísňové linky. V případě rozsáhlé mimořádné události se vše důležité dozvíte z médií: internetu, televize a rádia, především ČT 1 a ČRo 1-Radiožurnál, popř. z obecního rozhlasu nebo od zasahujících záchranářů. 
4. Řídit se pokyny členů složek Integrovaného záchranného systému, tedy zasahujících hasičů, policie a zdravotních záchranářů.

Čerpáno z portálu hasičského záchranného sboru.

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti