vydává Městský úřad Šlapanice

Řidičské průkazy - vystavení, výměna

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Registr řidičů: Mgr. Hana Bučková
Olga Bučková
Ilona Dvořáčková
Číslo kanceláře: 215B
Tel.: 533 304 420
533 304 422
533 304 423
E-mail: buckova.h@slapanice.cz
buckova@slapanice.cz
dvorackovai@slapanice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00 hod.
Úterý 8:00 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.
Pátek přepážky pro veřejnost uzavřeny

Vyřízení:

Vydání řidičského průkazu typu - Model Evropských společenství
(vydáván od 1. 5. 2004 v provedení plastové karty, s omezením na 5 nebo 10 let - Model Evropských společenství - na 5 let je omezen řidičský průkaz s oprávněním pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E , na 10 let v ostatních případech)

Žadatel je povinen dostavit se osobně - zastoupení není možné - a úřadu předložit:

  • žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)
  • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu), který vydává příslušný Městský úřad dle místa trvalého pobytu nebo orgán Policie ČR v případě odcizení. Cizinec platný doklad o pobytu.
  • původní řidičský průkaz žadatele

Poplatky:

  • správní poplatek ve výši  200,-  Kč (při běžné výměně dokladu v souvislosti s jeho končící platností bude i nadále zdarma)
  • žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700 Kč

Žadateli bude vydán nový řidičský průkaz ve lhůtě do 20 dnů nebo do 5 pracovních dnů u odbavovací přepážky určené pro výdej hotového dokladu při opětovné návštěvě úřadu. Informaci o tom, zda je již řidičský průkaz hotový, lze zjistit na stránce "Vyřízené doklady k vyzvednutí“ - Řidičské průkazy" (platí pouze pro vydání řidičských průkazů ve lhůtě do 20 dnů).

  • Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě OVĚŘENÉ plné moci. Současně s převzetím nového průkazu je nutno odevzdat původní řidičský průkaz.

Objednání online:

K návštěvě přepážky registru řidičů se také můžete objednat přes internet a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových možností.
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti