Obec Kobylnice vyhlašuje právní předpisy ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých…

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Nařízení obce Kobylnice č. 6/2023, kterým stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňovaní závad ve schůdnosti…

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů…

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce Kobylnice  

kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní, poskytované v souvislosti s pronájem a užíváním…

o spalování suchých rostlinných materiálů

Řád veřejného pohřebiště

o závazných částech územního plánu obce K O B Y L N I C E

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti