Obec Kobylnice vyhlašuje právní předpisy ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých…

Plán zimní údržby místních komunikací v obci Kobylnice

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů…

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce Kobylnice  

kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní, poskytované v souvislosti s pronájem a užíváním…

o spalování suchých rostlinných materiálů

Řád veřejného pohřebiště

o závazných částech územního plánu obce K O B Y L N I C E

webdesign: Synetix
©2006-2023 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti