Vyhlašování ve Sbírce právních předpisů

Obec Kobylnice vyhlašuje právní předpisy ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých úřadu: https://sbirkapp.gov.cz/


Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 1/2024

o nočním klidu

Účinnost od 24.6.2024


Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 10/2023

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Účinnost od 1. 1. 2024


Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 9/2023

o místním poplatku ze psů

Účinnost od 1. 1. 2024


Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 8/2023

o místním poplatku ze vstupného

Účinnost od 1. 1. 2024


Nařízení obce Kobylnice č. 6/2023

kterým stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňovaní závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v obci Kobylnice a kterým se vymezují úseky, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí

Účinnost od 12. 9. 2023


Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 2/2021

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Účinnost od 1. 1. 2022


Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 4/2020

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Kobylnice, včetně systému nakládání se stavbením odpadem

Účinnost od 8. 10. 2020


Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 1/2019

Požární řád obce Kobylnice

Účinnost 11. 5. 2019


Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 4/2018

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Účinnost od 15. 11. 2018


Nařízení obce Kobylnice č.1/2013

Tržní řád

Účinnost od 30. 1. 2013


Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 1/2012

kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce Kobylnice

Účinnost od 15. 10. 2012


Nařízení obce Kobylnice č.1/2011

kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní, poskytované v souvislosti s pronájem a užíváním veřejného pohřebiště

Účinnost od 1. 1. 2012


Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 1/2007

o spalování suchých rostlinných materiálů

Účinnost od 22. 4. 2008


Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 2/2003

o závazných částech územního plánu obce Kobylnice

Účinnost od 13. 5. 2003


Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště

Účinnost od 25. 4. 2007

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti