Nakládání s komunálními odpady v obci

Odvoz směsného komunálního  odpadu Z POPELNIC zajišťuje společnost AVE CZ  odpadové hospodářství KAŽDÝ LICHÝ PÁTEK.

Tříděný odpad lze odevzdávat v obci na tyto místa:

Sběrná místa na ulicích Táborská, Sokolnická u stolárny, u horního dvora a za hřbitovem
Do označených kontejnerů a vaků lze odkládat:

 • Papír
 • Sklo směs
 • Plasty a nápojové kartony
  • nesmí být silně znečistěné, zejména od tuků
  • obaly od čisticích prostředků musí být vypláchnuté
  • nepatří sem guma, molitan, PVC (novodur, lino)
 • PET lahve – prázdné, sešlápnuté

Sběrné místo Za Humny
Do označených kontejnerů a vaků lze odkládat:

 • Papír
 • Sklo směs
 • Plasty a nápojové kartony
  • nesmí být silně znečistěné, zejména od tuků
  • obaly od čisticích prostředků musí být vypláchnuté
  • nepatří sem guma, molitan, PVC (novodur, lino)
 • PET lahve – prázdné, sešlápnuté
 • Textil - vhazujte v igelitových pytlech
 • Drobné elektrospotřebiče

Sběrné místo před sběrným dvorem na ulici Sokolnické
Do označených kontejnerů a vaků lze odkládat:

 • Papír
 • Sklo bílé
 • Sklo barevné
 • Plasty a nápojové kartony
  • nesmí být silně znečistěné, zejména od tuků
  • obaly od čisticích prostředků musí být vypláchnuté
  • nepatří sem guma, molitan, PVC (novodur, lino)
 • PET lahve – prázdné, sešlápnuté
 • Textil - vhazujte v igelitových pytlech

Sběrné místo v ulici U Řempa
Do označených kontejnerů a vaků lze odkládat:

 • Papír
 • Plasty a nápojové kartony
  • nesmí být silně znečistěné, zejména od tuků
  • obaly od čisticích prostředků musí být vypláchnuté
  • nepatří sem guma, molitan, PVC (novodur, lino)
 • PET lahve – prázdné, sešlápnuté

Sběrné místo před obecním úřadem

 • Vybité baterie
 • Zářivky, úsporné a LED žárovky

Sběrné místo u obecní knihovny

 • Vybité baterie
 • Drobné elektro

Sběrný dvůr na ulici Sokolnická č. ev. 78

 • Provozní doba březen - říjen: pondělí a čtvrtek 14,00 - 18,00, sobota 9,00 - 14,00. 
 • provozní doba listopad - únor:    pondělí a čtvrtek 14,00 - 17,00, sobota 9,00 - 14,00

 Informace o vybíraných odpadech naleznete v sekci: "Sběrný dvůr" na webových stránkách obce.

Mobilní sběr železného šrotu
Dvakrát ročně prostřednictvím SDH Kobylnice nebo TJ SOKOL Kobylnice, dle vyhlášení.

Obec Kobylnice je zapojena do kolektivního systému společnosti EKO‑KOM,a.s. a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále jen „Smlouva“).Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. 

 


webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti