CzechPoint

Pracovník: Jaroslava Urbánková
Tel.: 544 228 383
E-mail: administrativa@kobylnice.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 12:30 13:30 - 17:00 hod.
Středa 8:00 - 12:30 13:30 - 17:00 hod.

Činnost:

Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy a zřízení datových schránek.

Vyřízení jednotlivých druhů vydávaných ověřených výstupů

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Veřejného rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Registru řidičů
 • Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

1. Výpis z Katastru nemovitostí

 • O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.
 • Žadatel musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

Poplatek:

vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou   Kč   50,-

 

2. Výpis z Veřejného rejstříku

 • Veřejným rejstříkem se rozumí obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností.
 • O výpis z Veřejného rejstříku může požádat anonymní žadatel.
  Žadatel musí znát IČO subjektu.

Poplatek:

vydání 1.strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou   Kč   50,-

 

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

 • O výpis z Živnostenského rejstříku může požádat anonymní žadatel. Lze žádat o výpis z registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu a o výpis z registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu.
  Žadatel musí znát IČO subjektu.

Poplatek:

vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou   Kč   50,-


4. Výpis z Rejstříku trestů

 • Žádost o výpis z Rejstříku trestů podává osoba, které se výpis týká (dle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů), na základě písemné žádosti, kterou klient již vyplněnou obdrží u přepážky Czech POINT.
 • Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti, v případě cizinců i doklad o přidělení rodného čísla a tito musí mít trvalý pobyt na území České republiky.
 • Žádost o výpis z Rejstříku trestů lze podat i zplnomocněncům na základě úředně ověřené plné moci.
 • Lze zažádat o výpis z Rejstříku trestů právnických osob. Žadatel musí znát IČO subjektu.

Poplatek:

vydání výpisu je zpoplatněno částkou   Kč 100,-

 

5. Výpis z Registru řidičů

 • Žádost o výpis z Registru řidičů podává osoba, které se výpis týká.
  Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti.

Poplatek:

Vydání 1.strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou   Kč   50,-


6. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • Žádost o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů podává žadatel, který musí vědět identifikační údaj dodavatele – IČO dodavatele a IČ žadatele o výpis.

Poplatek:

Vydání 1.strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou   Kč 50,-


7. Výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 • Žádost o výpis s Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH podává osobně žadatel.
  Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti a musí vědět identifikační údaj organizace IČO.

Poplatek:

Vydání 1.strany výpisu je zpoplatněno částkou Kč 100,-
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou   Kč   50,-

 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti