Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice 19.9.2019

Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 19. 9. 2019 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kobylnice.

Navržený program zasedání:

  1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
  2. Zpráva z jednání rady obce
  3. Zpráva finančního výboru
  4. Zpráva kontrolního výboru
  5. Rozpočtová opatření
  6. Prodej částí pozemku obce
  7. Závěrečný účet DSO Mohyla Míru
  8. Nadstandardní dopravní obslužnost
  9. Různé

 

webdesign: Synetix
©2006-2019 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti