INFORMACE A DOPORUČENÍ PRO OBČANY v souvislosti s koronavirovou pandemií

Aktuální opatření Vlády České republiky v souvislosti koronavirovou pandemií:

Naleznete na webových stránkách: https://www.vlada.cz

Webové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky  s informacemi ke koronaviru:

Webové stránky Jihomoravského kraje s informacemi ke koronaviru:

https://koronavirus.jmk.cz/

Důležité informační linky:

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
 
Bezplatná informační linka Krajského úřadu Jihomoravského kraje (v provozu denně 7:00 - 19:00): 800 129 921 
 
Infolinka Státního zdravotního ústavu (v provozu NONSTOP): 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (v provozu po-pá 8:00 - 17:00): 773 768 994
 

Informace z obecního úřadu:

Zástupci obce Kobylnice nabízí pomoc všem seniorům v Kobylnicích ve věku nad 70 let nebo zdravotně hendikepovaným občanům, kteří nemají rodinného příslušníka nebo známého, který by jim pomohl při nákupech potravin, léků nebo s opatřením ochranné roušky. Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte místostarostku obce, paní Alenu Ulbrichovou na tel. čísle 775 565 143.

Textilní ochranné roušky ušité v rámci výzvy: "Kobylnice táhnou za jeden provaz (nit)" jsou k vyzvednutí v prodejně smíšeného zboží v ulici Za Humny.

Informace k datu 7. 4. 2020

Vláda ČR na jednání v pondělí 6. dubna 2020 přistoupila k částečnému uvolnění přísných protiepidemických opatření.

Od úterý 7. 4. bude možné individuálně sportovat bez roušek, uvolňují se venkovní sportovní aktivity individuálního charakteru, jako je například běh nebo cyklistika. Pro sportovce platí výjimka z nošení roušky, pokud se bude pohybovat v bezpečné minimálně dvoumetrové vzdálenosti od dalších lidí. Lze opět využívat venkovní veřejná sportoviště při dodržování platných nařízení. Společně mohou sportovat nejvýše dvě osoby (s výjimkou členů domácnosti) a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory.

Od čtvrtka 9. 4. 2020 umožní vláda i provoz prodejen hobbymarketů, železářství, stavebnin a prodejen jízdních kol a cykloservisů. Všichni prodejci, nově i dříve povolení, však budou muset od čtvrtka dodržovat přísnější hygienická opatření – budou muset zajistit ve svých provozovnách dodržování minimálně dvoumetrových odstupů mezi zákazníky, u nejvíce exponovaného zboží umístit dezinfekční přípravky a obsluhovat v rukavicích.

Lidé budou po 14. 4. 2020 možná moci v odůvodněných případech vycestovat z Česka. Budou mít možnost v odůvodněných případech vycestovat například za účelem obchodního jednání, návštěvy lékaře nebo příbuzného, nicméně po návratu budou muset do čtrnáctidenní karantény. Zrušení plošného zákazu vycestovat bude však platit jen v případě, že sněmovna rozhodne o prodloužení nouzového stavu.

Vláda dále rozhodla, že tuzemské cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s odjezdem do 31. 8. 2020. Místo nich budou klientům vydávat poukazy na rovnocenné cesty. Poukazy budou mít možnost odmítnout lidé nad 65 let, zdravotně postižení nebo nezaměstnaní. V případě, že lidé poukaz do 31. 8. příštího roku nevyčerpají, kanceláře jim budou muset vrátit peníze.

Více informací na www.vlada.cz

Informace k datu 30. 3. 2020

Vláda prodloužila omezení volného pohybu do 11. dubna 2020 do 6:00 ráno. Vláda také prodloužila do 11. dubna zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stejně jako zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a další platná opatření. Rozhodla také o zřízení Centrálního řídicího štábu COVID-19, který bude řídit projekt tzv. chytré karantény. Roušky nově nebudou muset nosit děti do dvou let věku a řidiči, pokud jsou v automobilu sami. Podrobnosti: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/omezeni-pohybu-i-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-je-prodlouzeno-do-11--dubna--spousti-se-projekt-chytre-karanteny-180712/

Pravidelná měsíční zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, bude ve středu 1. dubna 2020 zrušena.

Informace k datu 25. 3. 2020

Podle mimořádného opatření MZČR mohou na veřejných místech lidé pobývat nejvýše ve skupinkách po dvou. Výjimku z omezení sdružování mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost. Ministerstvo občany také žádá, aby od ostatních udržovali alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné.

Psychologická poradna online: https://www.delamcomuzu.cz/

Krizové linky a Linky důvěry v ČR: https://www.poradna-rr.cz/sit-pomoci/krizove-linky-a-linky-duvery-v-cr/

Informace k datu 23. 3. 2020

Vláda ČR prodloužila všechna opatření, která byla vydána v souvislosti s šířením nákazy Covid-2019, do 1. dubna 2020. 

Od 25. března 2020 budou mít lidé starší 65 let a držitelé průkazu ZTP/P starší 50 let pro nákupy ve větších obchodech nad 500 m2 vyhrazený čas od 08:00 do 10:00 hod. V obchodech do 500 metrů čtverečních je nařízeno upřednostnit při prodeji osoby starší 65 let a držitele ZTP/P starší 50 let. Kompletní znění mimořádného opatření: https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vycleneni-prodejni-doby-pro-seniory_18800_1.html

Pobočka České pošty ve Šlapanicích bude v úterý 24. března v době od 13 do 14.15 hod. uzavřena z důvodu desinfekce prostor.

Stanovisko Ministerstva vnitra (DOCX 15.49 kB) - k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Pokud můžete poskytnout materiál na šití nebo šít roušky, prosíme, ozvěte se na infolinku 725 508 076. 

Jak se chovat při nákupu (PDF 408.02 kB)

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

Informace k datu 19.3.2020

Úpravy otevíracích dob:

Lékárna Dr. Max ve zdravotním středisku a lékárna "Na náměstí"

Česká pošta na Masarykově náměstí

Pozor, změna - pro seniory starší 65 let je nově vyhrazen čas od 07:00 do 09:00 hod. v obchodech, lékárnách i poštách.

Změny otevíracích pošt:

Na všech poštách bude otevírací doba mezi 10:00 – 12:00 pro obyvatele 65+ (na úplně malých poštách, kde je otevírací doba krátká, např. 2 hodiny bude pošta otevřena např. 9:00 – 11:00, aby byla pošta dostupná pro všechny občany)
Všechny pošty budou uzavřeny nejpozději 16:00 hod. Pošty, které končí již dnes dříve, nebudou prodlužovány a spíše jejich otevírací doba bude jen dopoledne, tj. nejčastěji 8 – 12 hod.
Velké pošty budou mít otevřeny buď s malou přestávkou nebo po celou dobu nejméně 8 – 16 hod.

18. 3. 2020 Shrnutí informací

Po nařízení starostky města Šlapanice, hejtmana Jihomoravského kraje i Vlády ČR máme nyní povinnost nosit na veřejnosti roušky nebo jiné ochrany obličeje. Prosíme, myslete také na správné použití roušky (tzn. nasazovat za tkanice, na vlastní roušku nesahat, ruce dezinfikovat a mýt co nejčastěji).

Upozorňujeme, že v případě nesplnění povinností stanovených opatřením hejtmana JMK lze uložit pokutu dle ustanovení § 34 krizového zákona až do výše 20.000,- Kč. Rozhodnutí hejtmana - nošení roušek (PDF 145.6 kB)

Pokud víte o seniorovi nebo nemocném (člověk po operaci, onkopacient apod.), který potřebuje pomoci s nákupy, pošlete nám na něj kontakt nebo nás kontaktujte na tel. 606 766 476.

Připomínáme také nařízení vlády, kdy mohou od 10:00 do 12:00 hod. v obchodech nakupovat pouze senioři nad 65 let.

Zároveň děkujeme všem za projevy solidarity a ukázněnost a věříme, že společně tohle těžké období zvládneme.

18. 3. 2020 Nová opatření vlády

Vláda na mimořádném zasedání ve středu 18. března 2020 schválila několik nových opatření v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru. Zavádí zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Zároveň se pro seniory nad 65 let speciálně vyčlenil čas k nakupování potravin, a to od 10.00 do 12.00 hodin. Ostatní mohou nakupovat mimo uvedenou dobu, která je vyčleněna pouze pro seniory.

18. 3. 2020 Krizové opatření starostky

Starostka města Šlapanice vydává Krizové opatření starostky č. 1/2020 z důvodu šíření nákazy koronavirem v ČR s cílem zamezit jeho dalšímu šíření v populaci. Každá osoba je povinna při pohybu na území města Šlapanice zakrýt si ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou sloužící k zamezení šíření koronaviru. Opatření nabývá platnosti dnes ve středu 18.3. ve 13:00. Děkujeme za ohleduplnost a dodržování tohoto nařízení.

17. 3. 2020

Od středy 18. 3. se rozšiřuje povinnost cestovat s ochranou úst a nosu na celý Integrovaný systém Jihomoravkého kraje - městské dopravy v Brně, vlaků, městských i regionálních autobusů.Pokud je vozidlo vybaveno u druhých a dalších dveří označovačem jízdenek, cestující je povinen si jízdenku označit.  

Desatero cestování během celostátní karantény

Doporučení pro občany Jihomoravského kraje

Od dnešního dne jsou opět otevřeny obchody s látkami a galanterie.

16. 3. 2020 Doporučení Krizového štábu ORP Šlapanice

Doporučení Krizového štábu ORP Šlapanice jsou následující:

 • Ve veřejném prostoru noste ochranné roušky, především při nákupech a nebo kontaktu s jinými osobami.
 • Od úterý 17. 3. bude zřízena speciální infolinka na čísle 725 508 076, která bude v provozu každý všední den od 8:00 do 16:00. Na infolinku je možné obracet se všemi dotazy ohledně aktuální situace.
 • Na zdravotním středisku v ulici Karla Čapka je uzavřený hlavní vstup do budovy s vyvěšeným upozorněním pro občany, že mají zavolat nejdříve svému lékaři, který si pro ně ke vstupu přijde.

16. 3. 2020 Informace

Z důvodu vyhlášení celostátní karantény ke zpomalení šíření viru COVID-19 je provoz zdravotního střediska ve Šlapanicích omezen.

Svému lékaři zavolejte a po konzultaci vyčkejte příchodu zdravotníka, vyzvedne si Vás u vchodu – jen akutní případy.

MěÚ Šlapanice na přechodnou dobu upravuje úřední hodiny, více informací v aktualitě: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4492

15. 3. 2020 Omezení pohybu v ČR

Vláda České republiky vyhlásila na celém území karanténu s účinností od půlnoci z neděle 15. 3. na pondělí 16. 3. a s platností do 24. 3. 2020 do šesté hodiny ranní. To znamená zákaz volného pohybu na území celé České republiky s výjimkou cesty do zaměstnání či k výkonu podnikatelské činnosti.

Zákaz volného pohybu nemá platit pro nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, pro zajištění základních životních potřeb, jako je nákup potravin, léků či hygienického zboží, krmiva pro zvířata, vyřízení nezbytných bankovních nebo poštovních služeb či doplnění pohonných hmot.

14. 3. 2020 Informace z jednání Krizového štábu ORP Šlapanice a Rady města Šlapanice

Doporučení Krizového štábu města Šlapanice ze dne 14. 3. 2020

 1. Krizový štáb doporučuje obyvatelům všech obcí ve správním obvodu, minimalizovat kontakty, dodržovat odstupy, většinu času zůstávat doma.
 2. Zřizovatelům MŠ ve správním obvodu ORP Šlapanice uzavřít tato zařízení v případě, že nemají dostatek dezinfekčních prostředků.

14. 3. 2020 Uzavření obchodů, restaurací a služeb

Vláda s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. do 24. března 2020 do 6:00 hod. zakázala maloobchodní prodej, prodej služeb v provozovnách, přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, činnost provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech (nad 5000 m2), provoz heren a kasin. Potraviny, léky a pohonné hmoty lze nakoupit.

Nařízení se netýká:

 • potravin,
 • výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
 • pohonných hmot
 • paliv
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
 • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků
 • malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
 • novin a časopisů
 • tabákových výrobků
 • služeb prádelen a čistíren
 • prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky,

přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně

 

13. 3. 2020 Informace z jednání Krizového štábu ORP Šlapanice

Na základě vyhlášeného nouzového stavu se v pátek 13. 3. 2020 sešel Krizový štáb ORP Šlapanice. KŠ vydává tato doporučení:

Krizový štáb ORP Šlapanice doporučuje:

 • Občanům: dodržovat veškerá opatření vyplývající z vyhlášeného nouzového stavu, zvláště karanténu.
 • V případě obtíží kontaktovat přednostně bezplatnou tel. linku 800 129 921, která je v provozu nonstop.
 • Seniorům: omezit pobyt ve skupinách, omezit nákupy, navštěvovat lékaře jen v nezbytných případech a návštěvu s lékařem předem telefonicky konzultovat.
 • Rodičům dětí: do péče mateřské školy předávejte jen absolutně zdravé děti, případně děti ponechejte doma.

Krizový štáb ORP Šlapanice doporučuje starostům ORP Šlapanice:

 • Uzavřít kulturní, společenská a sportovní zařízení obcí. Stejné opatření přijmout u příspěvkových zařízení obcí od soboty 14. 3. 2020 (kluby seniorů, mateřská centra, kulturní domy)
 • Pro domy s pečovatelskou službou a jiná sociální zařízení zajištění zvýšených hygienických opatření (dezinfekce u vstupu do zařízení)
 • Pověřit obecní policie kontrolou dodržování otevírací doby restauračních zařízení.
 • Pro mateřské školy dodržování a zajištění zvýšených hygienických opatření (dezinfekce u vstupu do zařízení). Personálu MŠ se doporučuje kontrola stavu dítěte při příchodu do zařízení, včetně zjištění teploty. V případě zjištění příznaků dušnosti, slabosti, teploty dítě nepřevzít do péče.

Dobrovolným organizacím a spolkům v obcích ORP Šlapanice je doporučeno respektovat zákaz shromažďování, uzavřít kulturní, společenská a sportovní zařízení spolků, omezit tréninkovou a sportovní činnost.

Městský úřad Šlapanice: V rámci nutných protiepidemických opatření žádáme občany obcí, které jsou součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností města Šlapanice, aby v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zaměstnanců úřadu pečlivě zvážili nutnost osobní návštěvy Městského úřadu Šlapanice a přicházeli pouze v nezbytných záležitostech. V ostatních případech doporučujeme s úřadem komunikovat elektronickou cestou, telefonicky nebo prostřednictvím služeb České pošty.

12. 3. 2020 Vyhlášení nouzového stavu

Vláda České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR NOUZOVÝ STAV na dobu od 14 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat veřejnoprávní média.

Ve Šlapanicích jsou do odvolání uzavřeny základní škola, gymnázium, ZUŠ, městská knihovna a muzeum.

Zároveň na všechny apelujeme, aby dodržovali opatření a doporučení k prevenci.

Vláda vyhlásila od 12. 3. 2020 na následujících 30 dní nouzový stav. Základní opatření, která přijala, jsou:

 • Od 13. 3. od 6.00 platí nařízení, že se nesmí konat žádná akce s účastí nad 30 osob. Týká se to divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních akcí, výstav, slavností, poutí, přehlídek, ochutnávek, trhů a veletrhů. Výjimku představují pohřby. Nařízení se také vztahuje na akce vycházející z práva shromažďovacího, nemá vliv například na výkon práce, na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.
 • Aktuální nařízení vlády nemá vliv na chod obchodů nebo veřejné dopravy.
 • Od 13. 3. budou zcela uzavřena také veškerá zábavní zařízení, posilovny, solária, wellness, sportoviště a koupaliště, hudební a společenské kluby, veřejné knihovny a galerie.
 • Mezi 20.00 a 6.00 hod. budou uzavřeny všechny provozovny stravovacích služeb (s platností od 13. 3.), zcela uzavřeny budou stravovací provozy v nákupních centrech o ploše větší než 5000 m2.
 • Vláda zakázala cestování občanů ČR do rizikových oblastí (Belgie, Čína, Dánsko, Francie, Írán, Itálie, Jižní Korea, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie).
 • Na hranici s Rakouskem a Německem budou v provozu jen některé hraniční přechody.
 • Vláda nařídila od 14. března zákaz vstupu všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí. Nebude možné pro ně překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice. Netýká se to občanů ČR nebo cizinců, kteří mají v Česku trvalý nebo přechodný pobyt.
webdesign: Synetix
©2006-2020 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti