Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 4/2020

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Kobylnice, včetně systému nakládání se stavbením odpadem

webdesign: Synetix
©2006-2021 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti