Veterinární opatření - ptačí chřipka

Z důvodu rozšíření ptačí chřipky se zakazuje chovat drůbež ve volném výběhu. Výjimky z tohoto opatření může na základě žádosti povolit místně příslušná krajská veterinární správa Státní veterinární správy nebo Městská veterinární správa Státní veterinární správy v Praze. Výjimka může být povolena za podmínky, že krmivo a voda se těmto ptákům podává uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřeškem, které zabraňují kontaktu volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vodou, a za podmínky, že drůbeži je zabráněno v přístupu na otevřené vodní plochy nebo toky,

Dnem 15. 2. 2021 se evidovaným chovatelům v případě prodeje nebo dodání živé drůbeže z chovů povoluje prodat nebo dodat chovateli maximálně 500 kusů drůbeže a uchovávat doklady o prodeji po dobu jednoho měsíce a na požádání je předložit KVS.

Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatního ptactva, tj. soustředění těchto zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu. Zejména se zakazují trhy s drůbeží a ostatním ptactvem, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže poštovních holubů.

Nařízení (1,2 MiB)
webdesign: Synetix
©2006-2021 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti