Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice se uskuteční ve čtvrtek 6. 5. 2021 v 19.00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu Kobylnice.

Navržený program zasedání:

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
 2. Zpráva z jednání rady obce
 3. Zpráva kontrolního výboru
 4. Zpráva finančního výboru
 5. Bezúplatné přijetí nemovitostí na ulici Krátké
 6. Bezúplatné přijetí nemovitosti na ulici Uzavřené
 7. Plánovací smlouva Zelená pole
 8. Rozhodnutí o názvu ulice
 9. Pakt starostů a primátorů
 10. Podpora projektu Nový domov
 11. Úprava Dohody o financování investičních nákladů ZŠ Šlapanice
 12. Dohoda o správě a údržbě cyklostezky
 13. Směna pozemku parc.č. 234/2
 14. Dlouhodobý pronájem části pozemku 811/22
 15. Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice
 16. Různé

 

Pozvánka (37 KiB)
webdesign: Synetix
©2006-2021 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti