Upozornění pro občany

Správce povodí Moravy, závod Dyje, důrazně upozorňuje občany na jejich protiprávní jednání při využívání břehů potoka například na odhazování a odkládání posekaného zahradního odpadu na přilehlý břeh potoka pod zástavbou nebo dále na úpravy břehu potoka na okrasné plochy, případně na realizaci různých stavbiček na břehu potoka. Rovněž varuje před nepovoleným odebíráním povrchové vody z potoka.Taková to jednání jsou přestupkem, který podle vodního zákona může být postižen sankcí do 100.000 Kč.

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti