Volby do zastupitelstev obcí 23.9. - 24.9.2022

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou ve dnech 23. 9. - 24. 9. 2022.

V obci Kobylnice je volební místnostní zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice, 1. patro.

Volební místnost je otevřená v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů, obecní úřad na tel. 544 228 383 a v den voleb okrskovou volební komisi na tel. 544 244 810 o volební přenosnou schránku.

Hlasovací lístky budou občanům doručeny do schránek nejpozději 20. září 2022, budou také k dispozici ve volební místnosti.

Voličem je státní občan ČR, který nejpozději druhý den voleb tj. 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt, občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti