Preventivní hlášení - topná sezóna od SDH Kobylnice

Vážení spoluobčané,

poklesem teploty došlo na mnoha místech k zahájení topné sezóny. Je tedy na místě připomenout si některé důležité zásady, jejichž dodržování má významný preventivní účinek při předcházení požárů vlivem špatného stavu nebo nesprávného užívání topné soustavy.

Příprava topidel

●        zkontrolovat zaústění kouřovodu do komína

●        1x ročně, nejlépe před topnou sezónou zkontrolovat stav topidla v domácnosti

●        1x ročně, nejlépe před topnou sezónou zkontrolovat stav komína v domácnosti

●        používat pouze schválené typy kotlů

●        čištěním kotle a komína zvyšujeme jeho výkon a šetříme palivo

Skladování paliv

●        jednotlivé druhy paliv se musí skladovat jednotlivě (např. uhlí a dřevo)

●        plochy pro skladování musí být čisté a suché

●        do skladu nesmí zatékat voda, neboť voda podporuje samovznícení

●        nejnáchylnější k samovznícení jsou briketové třísky a prach

●        výška skladovaného uhlí nesmí převyšovat 1.5m

Skladování popela

●        popel nechat vychladnout a poté vysypat nejlépe do kovové popelnice

 

Některé nešvary při provozování topidel

●        spalování nevhodných materiálů (plasty atd.)

●        zatápění pomocí vysoko hořlavých materiálů (benzín,ředidla)

●        sušení oděvů a jiných materiálů v těsné blízkosti topidla

●        skladování paliv v těsné blízkosti topidla

●        nepořádek kolem topidla

 

Příjemné prožití  podzimu  přejí  preventáři  SDH Kobylnice.

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti