Datové schránky pro živnostníky a právnické osoby

Vážení spoluobčané, od 1. ledna 2023 na základě změny zákona automaticky získají datové schránky k elektronické komunikaci se státem všechny podnikající fyzické osoby (OSVČ) a nepodnikající právnické osoby, které doposud datovou schránku nevyužívaly (neměly zřízenu).

Přístupové údaje budou rozesílány doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023 (nerozesílá živnostenský úřad).
Datové schránky zřízené ze zákona nebude možné na žádost znepřístupnit. K znepřístupnění těchto datových schránek dojde až ke dni výmazu ze zákonem stanovené evidence, nikoli přerušením nebo pozastavením podnikání, tzn. že i podnikatelům, kteří mají v současné době oznámeno přerušení provozování živnosti, bude datová schránka zřízena.

Pokud si nejste jisti, zda jste držitelem nějakého živnostenského oprávnění, můžete si tuto informaci ověřit v živnostenském rejstříku na adrese www.rzp.cz.

Více informací neleznete v přiložených souborech nebo na stránkách živnostenského úřadu Šlapanice.

 

webdesign: Synetix
©2006-2023 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti