Nová zelená úsporám Light

MAS Slavkovské bojiště nabízí možnost pomoci při podání žádosti do programu Nová zelená úsporám Light. 

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravily program Nová zelená úsporám Light, který nabídne okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů. 

Žadatel musí být vlastník či spoluvlastník RD nebo trvale obývané rekreační chaty. Všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo vaše domácnost pobírala v období od 12.9. 2022 příspěvek na bydlení.

Je možné žádat na zateplení fasády, střechy, stropu, podlah nebo výměnu oken a vchodových dveří.

Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. Pakliže jste již patřičná opatření jmenovaná výše zrealizovali, je možné si zažádat též zpětně, a to na realizace uskutečněné již od 12. 9. 2022.

Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. V případě schválení žádosti obdržíte zálohu ve výši až 100 % na provedení zvolených aktivit, maximálně však ve výši 150 tis. Kč. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte celý rok.

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která budete chtít změnit – původní okna, dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti.

Na kancelář MAS Slavkovské bojiště se můžete obrátit již nyní se svými dotazy. Pomůžeme Vám s podáním žádosti, ověříme, zda jste oprávněný žadatel a poradíme, jak je třeba postupovat.

Konkrétní informace a možnosti pro vás se dozvíte na www stránkách NZÚ Light

V případě zájmu se obracejte na:

Petr M. Vaněček, vanecek@slavkovskebojiste.cz, tel. 777 864 704
Dana Adamcová, adamcova@slavkovskebojiste.cz, tel. 732 512 635

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti