Preventivní hlášení o zvýšeném riziku požáru - topná sezóna

Vážení spoluobčané,

vzhledem k zahájení topné sezóny je na místě připomenout si některé důležité zásady, jejichž dodržování má významný preventivní účinek při předcházení požárů vlivem špatného stavu nebo nesprávného užívání topné soustavy.

Příprava topidel

 • zkontrolovat zaústění kouřovodu do komínu
 • 1x ročně, nejlépe před topnou sezonou zkontrolovat stav topidla
 • používat pouze schválené typy kotlů
 • čištěním kotle zvyšujeme jeho výkon a šetříme palivo

Skladování paliv

 • jednotlivé druhy paliv se musí skladovat jednotlivě (např. uhlí a dřevo)
 • plochy pro skladování musí být čisté a suché
 • do skladu nesmí zatékat voda, neboť voda podporuje samovznícení
 • nejnáchylnější k samovznícení jsou briketové třísky a prach
 • výška skladovaného uhlí nesmí převyšovat 1.5m

Skladování popela

 • popel nechat vychladnout a poté vysypat nejlépe do kovové popelnice

Některé nešvary při provozování topidel

 • spalování nevhodných materiálů (plasty atd.)
 • zatápění pomocí vysoko hořlavých materiálů (benzín,ředidla)
 • sušení oděvů a jiných materiálů v těsné blízkosti topidla
 • skladování paliv v těsné blízkosti topidla
 • nepořádek kolem topidla

 

Příjemné prožití  podzimu  přejí  preventáři  SDH Kobylnice.

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti