EG.D informuje - ořez dřevin

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,

dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.

Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu. (Informace v přiložených souborech).

Děkujeme za spolupráci EG.D

Zásady egd (21 KiB)
egd (52 KiB)
webdesign: Synetix
©2006-2023 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti