Ptačí chřipka

Dne 04.01.2024 obdržela Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj ze Státního veterinárního ústavu Olomouc informaci o výskytu vysoce patogenní aviární influenzy, subtypu H5, v obci Vážany nad Litavou na okrese Vyškov.

Ohnisko vysoce patogenní aviární influenzy bylo potvrzeno v malochovu kura domácího. Během dvou dnů došlo k úhynu většiny chovaných kusů, u ostatních kusů se projevovaly příznaky onemocnění. K infekci došlo pravděpodobně přímým nebo nepřímým kontaktem s volně žijícími ptáky.

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti