Úřední deska

Rozpočet na rok 2020 a rozpočtový výhled 2021 - 2023 Svazku obcí Mohyla míru

Typ dokumentu
Zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
Číslo jednací
Datum vyvěšení
8. 11. 2019
Datum sejmutí
1. 1. 2021

Svazek obcí Mohyla míru (dále jen Svazek) se sídlem Za Školou 230, Jiříkovice, IČ: 71215191 oznamuje, že podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejnil na svých webových stránkách www.mohylamiru.cz v sekci Dokumenty/Rozpočty
- Rozpočet Svazku na rok 2020

- Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2021 - 2023

odkaz: https://www.mohylamiru.cz/rozpocty/

webdesign: Synetix
©2006-2021 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti