Úřední deska

Závěrečný účet Svazku obcí Mohyla míru za rok 2020

Typ dokumentu
Zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
Číslo jednací
Datum vyvěšení
30. 6. 2021
Datum sejmutí

Svazek obcí Mohyla míru (dále jen Svazek) se sídlem Za Školou 230, Jiříkovice, IČ: 71215191 oznamuje, že podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejnil na svých webových stránkách www.mohylamiru.cz v sekci Dokumenty/Rozpočty

- Závěrečný účet Svazku za rok 2020

odkaz: https://www.mohylamiru.cz/rozpocty/

webdesign: Synetix
©2006-2021 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti