Úřední deska

Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2020

Typ dokumentu
Zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
Číslo jednací
Datum vyvěšení
2. 6. 2021
Datum sejmutí

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (dále jen Svazek) se sídlem Masarykovo nám. 546/9, Šlapanice, IČ: 49458833 oznamuje, že podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejnil na svých webových stránkách www.slapanicko.cz v sekci Rozpočty a závěrečné účty
-Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Do listinné podoby uvedených dokumentů lze nahlédnout v kanceláři tajemnice Svazku v sídle Svazku.

Přímý odkaz: http://www.svazekslapanicko.cz/rozpocty-a-zaverecne-ucty/ds-56/p1=1082

Připojené dokumenty

webdesign: Synetix
©2006-2021 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti