Úřední deska

Svazek obcí Mohyla míru - Rozpočet na rok 2024, Rozpočtový výhled na období 2025–2026

Typ dokumentu
Zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
Číslo jednací
Datum vyvěšení
13. 12. 2023
Datum sejmutí

Svazek obcí Mohyla míru (dále jen Svazek) se sídlem Za Školou 230, Jiříkovice, IČ: 71215191 oznamuje, že podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejnil na svých webových stránkách www.mohylamiru.cz v sekci Dokumenty/Rozpočty

- Rozpočet Svazku na rok 2024

- Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2025 - 2026

odkaz: https://www.mohylamiru.cz/rozpocty/

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti