Úřední deska

Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2022

Typ dokumentu
Zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
Číslo jednací
Datum vyvěšení
10. 7. 2023
Datum sejmutí

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (dále jen Svazek) se sídlem Masarykovo nám. 546/9, Šlapanice, IČ: 49458833 oznamuje, že podle zákona č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejnil na svých webových stránkách www.slapanicko.cz v sekci Rozpočty a závěrečné účty
-Závěrečný účet za rok 2022  

Do listinné podoby uvedených dokumentů lze nahlédnout v kanceláři tajemnice Svazku v sídle Svazku.

Připojené dokumenty

SOVAK (204 KiB)
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti