Zastupitelstvo obce

Harmonogram zasedání v roce 2020:

  • 27. února 2020
  • 23. dubna 2020 - se z důvodu vládních opatření a v souvislosti s koronavirovou pandemií neuskuteční
  • 25. června 2020
  • 24. září 2020
  • 10. prosince 2020

 

Podklady pro 10.zasedání 25.6.2020

 

Pozvánka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 2 - Zpráva z jednání rady obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 5 - Roční účetní závěrka a závěrečný účet Obce Kobylnice

                     - Návrh závěrečného účtu za rok 2019

                     - Příloha č.1 - FIN 2-12

                     - Příloha č.2 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty

                     - Příloha č.3 - Příloha

                     - Příloha č.4 - Inventarizační zpráva

                     - Příloha č.5 - Zpráva o výsledku hospodaření

                     - Příloha č.6 - Závěrka ZŠ a MŠ Kobylnice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 6 - Závěrečný účet DSO Šlapanicko

                     - Závěrečný účet DSO Šlapanicko

                     - Inventarizační zpráva

                     - Zpráva o výsledku hospodaření

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 7 - Závěrečný účet Svazku Mohyla míru

                      - Závěrečný účet SOMM

                      - Inventarizační zpráva

                      - Zpráva o výsledku hospodaření

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 8 - Směna pozemků ulice Krátká

                      - Smlouva o směně pozemků

                     - Geometrický plán

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 9 - Smlouva kupní ulice Zapletalova Dvorska

                      - Smlouva kupní

                     - Geometrický náčrt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 10 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní Dvorska

                        - Smlouva o smlouvě budoucí kupní

                       - Geometrický náčrt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 11 - Smlouva kupní Bezděkov

                       - Smlouva kupní

                       - Geometrický náčrt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

K bodu č. 12 - Smlouva kupní Za Humny   

                        - Smlouva kupní

                       - Geometrický plán

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 13 - Plánovací smlouva Jaďuď

                       - Plánovací smlouva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 14 - Plánovací smlouva Krejčí

                       - Plánovací smlouva

                       - Geometrický plán část 1

                       - Geometrický plán část 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

K bodu č. 15 - Plánovací smlouva ODDYVY

                       - Plánovací smlouva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

K bodu č. 16 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místních poplatcích

                        - Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 17 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o nočním klidu

                         - Obecně závazná vyhláška č. 3/2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 18 - Žádost TJ Sokol o dotaci

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 19 - Bezúplatné nabytí nemovitosti Ing. Novotný

                       - Darovací smlouva

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 20 - Bezúplatné nabytí nemovitostí Horáček

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 21 - Žádost o spolufinancování veřejného osvětlení Horáček

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

webdesign: Synetix
©2006-2020 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti