Sazebník

a. Za zhotovení kopie dokumentu formát A 4  1 Kč/kus
b. Za práci spojenou s vyhledáním a zpracováním informace za každou i započatou čtvrthodinu práce 36 Kč
c. Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace - cestovné,  stravné dle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění
d. Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace - poštovné dle tarifů České pošty
e. Telefonní spojení dle tarifů operátora
f. Ostatní dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění
g. Bude-li předpokládaná úhrada za poskytnutí informace vyšší než 50 Kč, je žadatel povinen při podání žádosti uhradit zálohu ve výši 50% předpokládané úhrady.
h. Bude-li předpokládaná úhrada za poskytnutí informace vyšší než 500 Kč, je žadatel povinen při podání žádosti uhradit zálohu ve výši 75% předpokládané úhrady.
 
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti