Preventivní hlášení SDH Kobylnice k letnímu období

Preventivní hlášení k letnímu období

Léto se kvapem blíží. Děti se nemohou dočkat blížících se školních prázdnin a dospělí se zase těší na zaslouženou dovolenou. I toto odpočinkové období však není bez rizik. Aby nějaká mimořádná událost nenarušila chvíle pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku, měli bychom i v létě dodržovat základní pravidla bezpečnosti.

Rozdělávání ohně v přírodě
Při rozdělává ohně v přírodě je nutné v prvé řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech!

Grilování a plynové spotřebiče
Stejně jako v případě otevřeného ohně i při grilování bychom si měli dát pozor na vhodné umístění grilu, aby odletující jiskry nezapálily okolí. Poměrně rozšířeným nešvarem pak je grilování na balkoně. V grilu bychom měli použít jen k tomu určené palivo (určitě ne odpady, benzín apod.). Gril musí být stabilní, při jeho převržení totiž hrozí popálení.

Pokud plynový spotřebič (ale i jiný přenosný vařič) používáte ve volné přírodě, nesmíte ho ani na okamžik pustit z dozoru, nebezpečí hrozí zejména při převržení nestabilního spotřebiče.

Plynové spotřebiče (např. přenosný propanbutanový vařič) by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům. Např. plynové zapalovače v autě vystaveném vysokým teplotám představují doslova časovanou bombu.

Nebezpečí při koupání
V letním období nesmíme opomenout ani nebezpečí, která nás mohou ohrožovat při koupání nebo sjíždění vodních toků.

  • Nekoupejte se za bouřky, hrozí úraz elektrickým proudem.
  • Neskákejte do vody, o které nevíte, jak je hluboká nebo zda se pod hladinou neskrývají kameny nebo jiné předměty, nebo je tam příliš mělko.
  • Alkohol a koupání skutečně není dobrá kombinace.
  • Nepřeceňujte nikdy své plavecké schopnosti.
  • Dávejte si pozor při pohybu v blízkosti břehů. Mohou být podemleté nebo může dojít k uklouznutí a pádu do vody.
  • Pokud se někdo začne topit, snažte se mu nejdříve pomoci sami. Pokud na to nestačíte, co nejrychleji přivolejte pomoc z okolí, popř. zavolejte záchranáře.

Sklizeň obilí
Zemědělci by proto měli svou techniku ještě přede žněmi zkontrolovat, včetně elektroinstalace a palivové soustavy, promazat třecí plochy, kde by třením mohlo dojít k nadměrnému zahřívání součástí a k požáru. Stroje by měly být opatřeny lapači jisker a určitě také funkčními přenosnými hasicími přístroji. Stačí drobná závada, malá jiskra, a vyschlé plodiny začnou snadno hořet.

 Ničím nerušené prožití léta přejí preventáři SDH Kobylnice.

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti