Čtení z kronik

Pravidelně od roku 2006 se jedenkrát v měsíci schází skupinka našich spoluobčanů, které zajímá minulost naší obce. První 2 roky těchto setkání byly zaměřeny na vlastní vzpomínky ze života naší obce v době dávno minulé. Od roku 2008 senioři – pamětníci společně pozorně naslouchají čtenému textu z kronik naší obce. Čtený text vždy doplní a oživí události, které si senioři pamatují z vyprávění svých rodičů nebo prarodičů.  Účastníci těchto „vzpomínek“vycházejí z toho, že je nutno si čas od času připomenout události, které jsou třeba jenom matně zaznamenány v jejich osobních vzpomínkách. Skupina seniorů je věkově nad 50 roků. Obdivuhodná je nejen jejich paměť, ale i způsob barvitého vyprávění s drobnými detaily.

Faktem je, že nás postupně opouštějí naši nejstarší spoluobčané, skuteční pamětníci. Mladší generace by měla znát alespoň stručnou historii své obce, měla by vědět o významných osobnostech nebo důležitých událostech, které ovlivnily vývoj. V lidském životě jsou hodnoty, které stojí za to, aby neupadly v zapomenutí. A právě toho jsou si naši senioři vědomi.
 
Zveme všechny občany a to nejen ty dříve narozené, které zajímá historie naší obce, aby si přišli poslechnout tyto čtené záznamy. Scházíme se pravidelně poslední pátek v měsíci v 15 hodin v klubovně za knihovnou.
 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti