Články stárků o hodech v Kobylnických listech

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013


Dotazník ke Kobylnickým listům

V Kobylnických listech č. 4/2013 byl vložen dotazník, o jehož vyplnění vás požádala komise pro Kobylnické listy. Chtěli jsme zjistit, jak se čtenáři dívají na Kobylnické listy, případně jaké mají k jejich vydávání připomínky nebo návrhy.

Dotazníků se celkem vrátilo 49 (z toho 35 bylo vyplněno přes internet a 14 bylo vyplněno papírově). Jelikož listů vychází přibližně 350, tak dotazníků se vrátilo asi 14 %. Podobný dotazník se ještě pokusíme udělat někdy v budoucnu, abychom měli srovnání, jak se listy změnily a jak tyto změny čtenáři hodnotí. Možná se nám také těch dotazníků poté vrátí více než jen 14 %.

A co jsme z dotazníků všechno zjistili?

Podle hodnocení čte celé Kobylnické listy 55 % čtenářů a 33 % čte většinu článků. Osob, které uvedly, že listy příliš nečtou, bylo celkem málo.

70 % respondentů také uvedlo, že by měla být zachována stávající frekvence vydávání, a to jednou za 3 měsíce. 25 % pak odpovědělo, že by uvítali, kdyby listy vycházely jednou za 2 měsíce. Členové komise se shodli na tom, že budeme pokračovat ve stávajícím čtvrtletním vycházení.

V rámci známkování dostaly Kobylnické listy průměrnou známku 1,73. Jedničku dalo 37 %, dvojku 53 %, trojku 10 %.

Známkování KL bylo celkem pozitivní. Naprostá většina dala známku 1 nebo 2. Protože ale jedničku dala pouze přibližně třetina lidí, pokusíme se Kobylnickými listy zabývat tak, aby ta zbývající většina mohla dát příště jedničku. 

Průměrnou známku 2 dostalo také hodnocení grafiky, uspořádání a přehlednosti, zajímavosti článků a rozsahu informací. I zde je tedy podle čtenářů určitý prostor ke změnám k lepšímu.

Zajímavé bylo také slovní hodnocení a komentáře. Dotazníků, které obsahovaly nějaké slovní hodnocení, bylo celkem 21 (43 % z odevzdaných dotazníků). Našly se zde pochvaly, připomínky i různé náměty jak ke Kobylnickým listům, tak i náměty na různé články. I tyto komentáře budeme brát při naší činnosti v potaz a budeme se je snažit, alespoň určitým způsobem, naplnit.

Závěrem bychom chtěli poděkovat vám všem, kteří jste dotazník vyplnili a věnovali mu chvilku svého času. A obzvláště děkujeme vám, kteří jste k dotazníku vyplnili i slovní komentáře. Mnohé z nich byly velmi inspirativní.

Podrobné výsledky dotazníku si můžete stáhnout zde: Výsledky dotazníku.pdf

webdesign: Synetix
©2006-2023 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti