Zápis z 3.ZO ze dne 5.2.2015

 >>> Zápis z 3.ZO ze dne 5.2.2015

>>> Příloha č. 1 - Zápis kontrolního výboru

>>> Příloha č. 2 - Jednací řád Zastupitelstva obce Kobylnice

>>> Příloha č. 3 - Rozpočtový výhled

>>> Příloha č. 4 - Rozpočtové opatření 16,17/2014

>>> Příloha č. 5 - Rozpočtové opatření 1/2015

>>> Příloha č. 6 - Příloha č. 3 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Kobylnice

>>> Příloha č. 7 - OZV 1-2015 

>>> Příloha č. 8 - Plánovací smlouva

>>> Příloha č. 9 - Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol

>>> Příloha č. 10 - Smlouva o poskytnutí dotace Zlaťanka


Zápis z 4.ZO ze dne 23.4.2015

 >>> Zápis z 4.ZO ze dne 23.4.2015

>>> Příloha č.1 - Zápis finančního výboru

>>> Příloha č.2 - Zápis kontrolního výboru

>>> Příloha č.3 - Rozpočtové opatření 2,3,4-2015

>>> Příloha č.4 - Příloha č.1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Kobylnice

>>> Příloha č.5-8 - Darovací smlouva (vzorová)

>>> Příloha č.9 - Návrh Stanov DSO Šlapanicko

>>> Příloha č.10 - Návrh Smlouvy DSO Šlapanicko


Zápis z 5.ZO ze dne 25.6.2015

>>> Zápis z 5. ZO ze dne 25.6.2015

>>> Příloha č. 1 - Zápis finančního výboru

>>> Příloha č. 2 - Zápis kontrolního výboru

>>> Příloha č. 3 - Rozpočtová opatření č. 5,6,7/2015

>>> Příloha č. 4 - Návrh závěrečného účtu obce Kobylnice 2014

Příloha č. 5 - Účetní závěrka obce Kobylnice 2014:

>>> Příloha

>>> Rozvaha

>>> Výkaz zisku a ztráty

>>> Inventarizační zpráva

>>> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

>>> Příloha č. 6 - Plánovací smlouva

>>> Příloha č. 7 - Darovací smlouva


Zápis z 6.ZO ze dne 24.9.2015

 >>> Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice dne 24.9.2015

>>> Příloha č. 1 - Zápis z finančního výboru

>>> Příloha č. 2 - Zápis z kontrolního výboru

>>> Příloha č. 3 - Rozpočtové opatření 8,9,10/2015

>>> Příloha č. 4 - Npvé stanovy DSO Region Cezava

>>> Příloha č. 5 - Stanovy DSO Šlapanicko

>>> Příloha č. 6 - Příloha č. 2 Zřizovací listiny ZŠ Kobylnice

>>> Příloha č. 7 - Článek jednacího řádu Zastupitelstva obce Kobylnice


Zápis z 7.ZO ze dne 10.12.2015

>>> Zápis z 7.ZO ze dne 10.12.2015

>>> Příloha č.1 - Zápis z finančního výboru

>>> Příloha č.2 - Zápis z kontrolního výboru

>>> Příloha č.3 - Rozpočtové opatření 11,12,13-2015

>>> Příloha č. 4 - Dodatek č.4 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu ISPA "Projekt ochrany povodí řeky Dyje"

>>> Příloha č.5 - Soupis majetku pořízeného ZŠ a MŠ Kobylnice

>>> Příloha č.6 - Příloha č.2 ke zřizoavcí listině ZŠ a MŠ Kobylnice

>>> Příloha č.7 - Program rozvoje obce na období 2016-2021

>>> Příloha č.8 - Dotazníkové šetření

>>> Příloha č.9 - Stanovy DSO Šlapanicko

>>> Příloha č.10 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

>>> Příloha č.11 - Rozpočet obce Kobylnice na rok 2016

>>> Příloha č.12 - Rozpočet ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2016

>>> Příloha č.13 - Směna pozemku s doplatkem

webdesign: Synetix
©2006-2023 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti