Zápis z 19. ZO ze dne 13.3.2018

>>> Zápis z 19. ZO ze dne 13.3.2018

>>> Příloha č.1 - Zpráva kontrolního výboru

>>> Příloha č.2 - Rozpočtové opatření č.15/2017

                          - Rozpočtové opatření č.16/2017

                           - Rozpočtové opatření č.1/2018

                           - Rozpočtové opatření č.2/2018

>>> Příloha č.3 - Parametry zařízení k el. úřední desce


Zápis z 20. ZO ze dne 7.6.2018

>>> Zápis z 20. ZO ze dne 7.6.2018

>>> Příloha č.1 - Zpráva finančního výboru

>>> Příloha č.2 - Zpráva kontrolního výboru

>>> Příloha č.3 - Rozpočtové opatření č.3/2018

                          - Rozpočtové opatření č.4/2018

                           - Rozpočtové opatření č.5/2018

>>> Příloha č.4  a č.5  

Závěrečný účet obce Kobylnice za rok 2017

FIN 2-2012

Příloha 12-2017

Rozvaha 12-2017

Výsledovka 12 -2017

Inventarizační zpráva

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Kobylnice

>>> Příloha č.6 - Stanovy SOVAK

>>> Příloha č.7 - OZV č. 1-2018 noční klid

>>> Příloha č.8 - Dohoda o spolufinancování

>>> Příloha č.9 - Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

>>> Příloha č.10 - Smlouva o bezúplatném převodu

>>> Příloha č.11 - Smlouva kupní RD

                             Smlouva kupní zahrada


Zápis z 21.ZO ze dne 6.9.2018

>>> Zápis z 21.ZO ze dne 6.9.2018

>>> Příloha č.1 - Zpráva finančního výboru

>>> Příloha č.2 - Zpráva kontrolního výboru

>>> Příloha č.3 - Rozpočrové opatření č.6

                           Rozpočrové opatření č.7

                           Rozpočrové opatření č.8

                           Rozpočrové opatření č.9

Příloha č.4 - OZV o nočním klidu

Příloha č.5 - OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Příloha č.6 -Dohoda o spolufinancování výdajů ZŠ Šlapanice

Příloha č.7- Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti