Zápis z 14.ZO ze dne 23.2.2017

>>> Zápis z 14.ZO ze dne 23.2.2017

>>> Příloha č.1 - Zápis ze zasedání kontrolního výboru

>>> Příloha č.2 - Rozpočtové opatření č. 15/2016  Rozpočtové opatření č. 1/2017

>>> Příloha č.3 - Plánovací smlouva Za Humny

>>> Příloha č.4 - Smlouva cyklostezka TJ Sokol

>>> Příloha č.5 - Smlouva cyklostezka ulice Táborská


Zápis z 15.ZO ze dne 27.4.2017

>>> Zápis z 15. ZO ze dne 27.4.2017

>>> Příloha č.1 - Zápis ze zasedání kontrolního výboru

>>> Příloha č.2 - Rozpočtové opatření č. 2/2017

                            - Rozpočtové opatření č. 3/2017

                            - Rozpočtové opatření č. 4/2017

                            - Rozpočtové opatření č. 5/2017

>>> Příloha č.3 - Dodatek č.1 ke smlouvě TJ Sokol - cyklostezka


Zápis z 16.ZO ze dne 20.6.2017

 >>> Zápis z 16. ZO ze dne 20.6.2017

>>> Příloha č.1 - Zápis ze schůze finančního výboru

>>> Příloha č.2 - Zápis ze zasedání kontrolního výboru

>>> Příloha č.3 - Rozpočtové opatření č. 6/2017

                            - Rozpočtové opatření č. 7/2017

>>> Příloha č.4 - Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí

>>> Příloha - Roční účetní závěrka:

Rozvaha

Příloha

Výsledovka

Inventarizační zpráva

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

                   - Závěrečný účet obce Kobylnice za rok 2016

Závěrečný účet obce Kobylnice za rok 2016

FIN 2-12

Finanční vypořádání

Rozvaha

Příloha

Výsledovka

Inventarizační zpráva

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Kobylnice

>>> Příloha č.5 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

>>> Příloha č.6 - Zpráva o uplatňování územního plánu


Zápis z 17.ZO ze dne 14.9.2017

>>> Zápis z 17.ZO ze dne 14.9.2017

Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č.8/2017

                   - Rozpočtové opatření č.9/2017

                   - Rozpočtové opatření č.10/2017


Zápis z 18.ZO ze dne 7.12.2017

>>> Zápis z 18.ZO ze dne 7.12.2017

>>> Příloha č.1 - Stanovisko ke svolání

>>> Příloha č.2 - Zápis ze schůze finančního výboru

>>> Příloha č. 3 - Zápis ze schůze kontrolního výboru

>>> Příloha č.4 - Rozpočtové opatření č. 11/2017

                            - Rozpočtové opatření č. 12/2017

                            - Rozpočtové opatření č. 13/2017

                            - Rozpočtové opatření č. 14/2017

>>> Příloha č.5 - Obecně závazná vyhláška 1/2017

>>> Příloha č.6 - Obecně závazná vyhláška 2/2017

>>> Příloha č.7 - Rozpočet obce na rok 2018

>>> Příloha č 8 - Společné memorandum k otázkám přípravy rozšíření kapacity ZŠ Šlapanice

>>> Příloha č.9 - Rozpočtový výhled na období 2019-2020

>>> Příloha č.10 - Příloha č.2 ke Zřizovací listině

 

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti