Zápis z 8.ZO ze dne 25.2.2016

 >>> Zápis z 8.ZO ze dne 25.2.2016

>>> Příloha č.1 - Zápis finančního výboru

>>> Příloha č. 2 - Zápis kontrolního výboru

>>> Příloha č. 3 - Rozpočtová opatření 14,15,16/2015 a 1,2/2016

>>> Příloha č. 4 - Návrh geometrického plánu

>>> Příloha č. 5 - Plánovací smlouva

>>> Příloha č. 6 - Směnná smlouva

>>> Příloha č. 7 - Smlouva o právu provést stavbu

>>> Příloha č. 8 - Plánovací smlouva

>>> Příloha č. 9,10 - Smlouvy o smlouvách budoucích

>>> Příloha č. 11 - Smlouva o poskytnutí dotace


Zápis z 9.ZO ze dne 28.4.2016

 >>> Zápis z 9.ZO ze dne 28.4.2016

 

>>> Příloha č. 1 - Zápis kontrolního výboru

>>> Příloha č. 2 - Zpráva o plnění úkolů

>>> Příloha č. 3 - Rozpočtové opatření 3/2016

>>> Příloha č. 4 - Rozpočtové opatření 4/2016

>>> Příloha č. 5 - Výkresy situace

>>> Příloha č. 6 - Smlouva o právu provést stavbu

                              - Plánovací smlouva

                              - Směnná smlouva

 


Zápis z 10.ZO ze dne 9.5.2016

 >>> Zápis z 10.ZO ze dne 9.5.2016

 

>>> Příloha č. 1 - Darovací smlouva 


Zápis z 11.ZO ze dne 23.6.2016

>>> Zápis z 11. ZO ze dne 23.6.2016

>>> Příloha č. 1 - Zápis finančního výboru

>>> Příloha č. 2 - Zápis kontrolního výboru

Příloha č. 3

>>> Rozpočtová opatření č. 5/2016

>>> Rozpočtová opatření č. 6/2016

>>> Rozpočtová opatření č. 7/2016

>>> Příloha č. 4 - Závěrečný účet obce Kobylnice za rok 2015

>>> Příloha č. 5 - Účetní závěrka obce Kobylnice za rok 2015

>>> Příloha č. 6 - Smlouva o zřízení předkupního práva

>>> Příloha č. 7 -  Smlouva o právu stavby

>>> Příloha č. 8 - Darovací smlouva

 

 


Zápis z 12.ZO ze dne 22.9.2016

 >>> Zápis z 12. ZO ze dne 22.9.2016

>>> Příloha č. 1 - Zápis kontrolního výboru

Příloha č. 2

>>> Rozpočtová opatření č. 8/2016

>>> Rozpočtová opatření č. 9/2016

>>> Rozpočtová opatření č. 10/2016

>>> Příloha č. 3 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o spalování suchých rostlinných materiálů

>>> Příloha č. 4 - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

>>> Příloha č. 5 - Smlouva o vybudování místní komunikace

>>> Příloha č. 6 -  Smlouva o spolupráci a financování projektu

                              - Příloha č.1 ke smlouvě

                             - Příloha č. 2 ke smlouvě

>>> Příloha č. 7 - Plánovací smlouva

>>> Příloha č. 8 - Dodatek plánovací smlouvy


Zápis z 13.ZO ze dne 8.12.2016

 >>> Zápis z 13.ZO ze dne 8.12.2016

>>> Příloha č. 1 - Zápis finančního výboru

>>> Příloha č. 2 - Zápis kontrolního výboru

>>> Příloha č. 3 - Rozpočtová opatření

>>> Příloha č. 4 - Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 2 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů

>>> Příloha č. 5 - Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 3 o nočním klidu

>>> Příloha č. 6 - Rozpočet obce Kobylnice na rok 2017

>>> Příloha č. 7 - Rozpočet ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2017

>>> Příloha č. 8 - Příloha č. 1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice p.o.

>>> Příloha č. 9 - Příloha č. 2 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o.

                             - Soupis majetku

>>> Příloha č. 10 - Plánovací smlouva

>>> Příloha č. 11 - Veřejnoprávní smlouva

                                - Žádost

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti